Köpvillkor

Köpinformation
Dessa allmänna villkor för köp och leverans, enligt svensk lag, är tillämpliga på alla köpavtal som du ingår med bpdata.se , Bertil Palmqvist. Genom att beställa accepterar du dessa allmänna villkor.

Köp av nerladdningsbara produkter
Vissa produkter finns här som nerladdningsbara produkter till lågt pris t.ex. Programvaror eller Dokument

Klicka på den för att ladda ner programvaran.<br />

Beställning
Hos bpdata.se kan du beställa varor direkt via vår webbutik. Du kan också e-posta in din beställning, e-post: info@bpdata.se , eller ringa: +46(0)706779711
Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. För att handla i vår internetbutik måste du ha fyllt 18 år eller ha målmans godkännande (målsman kan skicka godkännandet till info@bpdata.se ).

Konsumentens rätt till hjälp
Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till bpdata.se, Bertil Palmqvist för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning.

Kundservice och tillgänglighet
Kontakta vår kundservice via:<br />
Send mail

Frågor inkomna via e-post besvaras inom 48 timmar*. När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar meddelar vi orsaken till detta och även detta kommer att ske inom 48 timmar.
*Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.
Min postadress är:
Bpdata.se, Bertil Palmqvist
Bergslagsvägen 105 B
SE-73111 Kolsva
Sverige
Du kan också kontakta oss via:<br />
– formuläret på hemsidan som du hittar under kontakta oss.

Sekretesspolicy, Personuppgifter
Bpdata.se, Bertil Palmqvist är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Bpdata.se lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service.

Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av erbjudanden. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till någon!<br /><br />
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i Internetbutiken och ändra själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Bpdata.se kundservice så hjälper vi dig.

Köpvillkor

Priser
Priset inkluderar gällande svensk moms. Betalning kan ske i lokal valuta eller efter omräkning till euro eller svenska kronor. Priserna gäller tills vidare. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Bpdata.se, Bertil Palmqvist rätten att annullera ordern.

Betalningsalternativ
PayPal (med kortköp betalkort och kreditkort)

Ångerrätt/Öppet köp
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Vi på Bpdata.se tillämpar Öppet köp i upp till 90 dagar från det att varan tagits emot. Du får gärna öppna förpackningen och kontrollera varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Ångerrätt samt Öppet köp gäller om varan och originalförpackningen är i väsentligen oförändrat skick när den returneras. Alla eventuella tillbehör som exempelvis bruksanvisning, fjärrkontroll samt medföljande batterier ska finnas med vid returen. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela din beställning så återbetalar vi det belopp du har betalat inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om du skickar tillbaka en del av beställningen betalar vi inte tillbaka avgiften för betalsätt och fraktkostnader. När du ångrar ett köp ska du som kund stå för returfrakten. Ångerrätt samt Öppet köp gäller inte för nerladdningsbara digitala produkter som t.ex. programvaror eller varor som har anpassats till kunden. T.ex. webshop-programvara<br /><br />

Lagstadgad reklamationsrätt
Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett fel till oss oavsett om det är dolt eller synligt. Din lagliga rätt att reklamera gäller i 3 år från inköpet. Fel på artikeln, felleverans eller transportskada skall reklameras inom \”skälig tid\” från det att felet upptäcktes. En reklamation som görs inom 2 månader från det att felet upptäckts anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Garanti/Reklamation och Konsumentskydd
Om inte annat anges har vi 2 års garanti på våra produkter som omfattar material och fabrikationsfel under garantiperioden. Skicka den trasiga eller fellevererade varan till: Bpdata.se, Bertil Palmqvist, Bergslagsvägen 105 B, 573111 Kolsva. Har du frågor om vår garanti kontakta oss gärna på info@bpdata.se . Vår garanti påverkar inte de rättigheter du har som konsument enligt konsumentköplagen. Du har alltid rätt att reklamera ett fel inom 3 år från inköpet men för att underlätta för dig som konsument så tar vi på oss ansvaret för att produkten ska fungera under den garantitid vi lämnar. (Se mer information om din rätt som konsument på www.ko.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens \(\”ARN\”\) rekommendationer. Dessa köp-och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering). Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär såsom exempelvis laddningsbara batterier, övriga ljuskällor än LED och energisparlampor. Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för onormalt brukande eller vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats.

Felleverans/Transportskador
Skulle vi leverera fel antal eller fel vara ber vi dig meddela oss så snart som möjligt så att vi kan rätta till felet. Skicka in kvitto/garantisedeln med uppgift om felaktigheten samt bifoga eventuellt fellevererade varor i sin originalförpackning. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ska du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe eller transportören som har kört ut godset till dig.<br /><br />
Vi reserverar oss för text och bildfel i vår Internetbutik, All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör bpdata.se, Bertil Palmqvist och får inte kopieras.

Ansvar
bpdata.se ansvarar endast för skador gentemot dig som täcks av bpdata\’s företagsförsäkring och under förutsättning av försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna. Bpdata.se ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Bpdata.se\’s ansvar enligt produktansvarslagen).

Friskrivning
Dokument och program tillhandahålls av mig
Bertil Palmqvist och medan jag strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, gör jag inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet avseende innehåll eller funktion. Du använder information i dokumenten och programvarorna helt på egen risk.
Under inga omständigheter kommer jag att vara ansvarig för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskador eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användningen av programvaror eller dokument i denna webb butik.

Force majeure
Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Bpdata.se\’s kontroll kan det förekomma att vi inte kan uppfylla våra förpliktelser enligt dessa allmänna villkor under den tid då force majeure råder.  Om force majeure råder i mer än två månader och våra förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller vi rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Bpdata.se, Bertil Palmqvist. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

Varumärke
De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör Bpdata.se Det är ej tillåtet att använda Bpdata.se\’s varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Frakt o Returer

Frakt: För vissa varor som är märkta ”Fraktfritt” tillkommer ingen frakt, i annat fall skickas beställningen normalt som brev á 9 kronor. Nedladdningsbara produkter såsom gratis programvara och gratisdokument är fraktfria.

Returer: Programvara som anpassats för kunden kan inte returneras. Digitala nedladdningsbara produkter kan inte returneras, men om du inte är nöjd med produkten kan du reklamera den. För andra varor gäller: Om kunden ej öppnat originalförpackningen, får kunden returnera varan inom 30 dagar från mottagandet, och få pengarna tillbaka.

Övrigt
Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala sådant tekniskt eller typografiskt fel.

Total Page Visits: 89 - Today Page Visits: 1